Władze TPZŁ

22 czerwca 2019 r. na 30. Walnym Zjeździe Delegatów wybrane zostały nowe władze Towarzystwa na kadencję do roku 2021:

 • Zygmunt Zdanowicz (Łomża) – prezes ZG
 • Józef Babiel (Łomża) – wiceprezes ZG
 • Wawrzyniec Kłosiński (Łomża) – wiceprezes ZG
 • Waldmar Pędziński (Łomża) – sekretarz ZG
 • Edward Matejkowski (Łomża) – skarbnik ZG
 • Mirosława Kluczek (Łomża) – członek Zarządu
 • Krystyna Michalczyk-Kondratowicz (Łomża) – członek Zarządu
 • Mieczysław Bagiński (Łomża)
 • Zenon Białobrzeski (Zbójna)
 • Joanna Karpowicz (Białystok)
 • Maria Konopka (Łomża)
 • Jerzy Łuba (Łomża)
 • Adam Niklewicz (Gdańsk)
 • Jadwiga Przała (Olsztyn)
 • Zygmunt Zalewski (Olsztyn)
 • Zygmunt Zdanowicz – prezes ZG
 • Józef Babiel – wiceprezes ZG
 • Wawrzyniec Kłosiński – wiceprezes ZG
 • Waldmar Pędziński – sekretarz ZG
 • Edward Matejkowski – skarbnik ZG
 • Mirosława Kluczek – członek Zarządu
 • Krystyna Michalczyk – Kondratowicz – członek Zarządu
 • Elżbieta Parzych (Łomża) – przewodniczący
 • Waldemar Cieślik (Łomża) – wiceprzewodniczący Komisji
 • Teresa Kurpiewska (Łomża) – sekretarz
 • Jacek Cholewicki (Łomża) – przewodniczący Sądu
 • Alicja Dąbrowska (Łomża) – wiceprzewodnicząca
 • Jan Zieliński (Zbójna) – sekretarz
 • Bogdan Dziadkiewicz (Białystok) – członek
 • Sławomir Małachowski (Łomża) – członek
 • Janusz Kossewski (Stawiski) – członek
 • Wojciech Rymwid-Mickiewicz (Warszawa) – członek