Władze TPZŁ

22 czerwca 2019 r. na 30. Walnym Zjeździe Delegatów wybrane zostały nowe władze Towarzystwa na kadencję do roku 2021: