TPZŁ w Polsce

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej weszło w 62 rok działalności. Ostatni „okrągły jubileusz – 60-lecie – obchodziliśmy w 2018 r. Na jego obchody 10 i 11 listopada 2018 r. przyjechało kilkadziesiąt osób z całego kraju.

 • Oddział w Łodzi - nieaktywny
  Jako pierwszy w kraju Oddział TPZŁ powstał w Łodzi 16 listopada 1958 r. pod przewodnictwem Wandy Dzwonkowskiej z liczbą 74 członków. Zakończył działalność w październiku 1993. Ostatnim prezesem była Marta Gryczyńska.
 • Oddział w Warszawie
  Powstał 3 grudnia 1958 r., skupiając 192 członków pod przewodnictwem Witolda Suchodolskiego. Obecnie stan oddziału wynosi 76, a obowiązki prezesa pełni Zenon Krajewski .

  513 665 20
 • Oddział w Łomży
  4 stycznia 1959 roku pod przewodnictwem Witolda Prusińskiego ze stanem około 300 członków. Obecnie liczy 250, a prezesem jest Krystyna Michalczyk–Kondratowicz.

  86 216 02 32
  606 941 759
 • Oddział w Białymstoku
  10 marca 1959 r. ze stanem 67 członków pod przewodnictwem Danuty Rudzkiej; obecnie prezesem jest Jan Borawski, a oddział liczy 61 członków.

  606 216 786
 • Oddział w Olsztynie
  28 kwietnia 1959 r. przy stanie 14 członków, pod przewodnictwem Michała Skrodzkiego; obecnie stan 30 osób, a prezesem – Zygmunt Zalewski.

  600 424 827
 • Oddział we Wrocławiu - nieaktywny
  Liczący 21 osób powstał 17 maja 1959 r. pod przewodnictwem Ziemowita Świderskiego; zakończył działalność w 1981 r. Ostatnim prezesem była Urszula Mioduszewska –Zagrodna. 21 kwietnia 1961 r.
 • Oddział w Gdańsku Oliwie
  Skupił 15 członków pod przewodnictwem Marii Żelaznej; obecnie przy takim samym stanie ilościowym prezesem jest Zygmunt Wierciszewski;

  58 573 29 88
  511 494 290
 • Oddział w Kolnie - nieaktywny
  13 kwietnia 1964 r, pod przewodnictwem Władysława Gutowskiego; zapisało się 10 osób. Ostatnio oddział liczył 15 członków, a ostatnim prezesem był Zbigniew Podeszwik. Oddział został rozwiązany w 2009 roku.
 • Oddział w Nowogrodzie
  13 września 1976 r. rozpoczął pracę pod przewodnictwem Marii Chmielewskiej, przy liczbie 19 członków. Przyjął imię Adama Chętnika. Obecnie liczy 32 członków, prezesem jest Tadeusz Góralczyk.

  784 375 939
 • Oddział w Stawiskach
  18 września 1978 r. , należały do niego 23 osoby pod przewodnictwem Bolesława Krzywdy; obecnie - 22 osoby, a prezesem jest Bolesław Krzywda.

  86 278 51 25
  606 603 894
 • Oddział w Zambrowie
  15 grudnia 1983 r. powstał Oddział w Zambrowie, pod przewodnictwem Tadeusza Gorskiego, skupiając 17 członków. Obecnie prezesem jest Bogdan Sobociński; stan -15 członków.

  86 271 31 54
  696 269 911
 • Oddział w Lublinie
  28 listopada 1986 r. utworzono Oddział w Lublinie przy udziale kilkunastu osób. Prezesem został Zdzisław Godlewski – niestety, oddział nie podjął działalności.
 • Oddział w Krakowie
  5 czerwca 1988 r. w Krakowie Oddział liczył 23 osoby, pod przewodnictwem Ewy Chętnik - Donatowicz. Oddział został przekształcony w koło. Przewodniczy mu Wiesława Wiatr, a liczba członków wynosi 15.

  12 634 52 93
  787 963 999
 • Oddział w Koszalinie
  16 września 1988 r. w Koszalinie pod przewodnictwem Elżbiety Niechciał skupiło się 42 członków. Obecnie prezesem jest Andrzej Tomaszewski, a stan Oddziału - 40 osób.

  798 919 165
 • Oddział w Zbójnej
  17 października 2000 r. w Zbójnej pod przewodnictwem prezesa Zenona Białobrzeskiego skupiło się w Oddziale 32 członków. Obecnie stan utrzymuje się na tym samym poziomie, prezesem jest Jan Zieliński.

  795 800 658
 • Oddział w Jedwabne - nieaktywnym
  W kwietniu 2004 r. powstał Oddział w Jedwabnem, należało do niego 16 członków, prezesem została Bożena Kubrak, obecnie stan 23. Oddział przekształcony w koło, przewodniczyła mu Joanna Prószyńska, zlikwidowane 18 maja 2019 roku.
 • Oddział w Małym Płocku - nieaktywny
  14 maja 2004 r. powstał Oddział w Małym Płocku, pod przewodnictwem prezesa Bolesława Krzywdy, ze stanem ilościowym 36. Oddział zakończył działalność.
 • Oddział w Warszawie
  W 2000 roku przy Oddziale w Warszawie, dzięki kol. Irminie Molenda, powstało jedyne koło poza granicami Polski w Toronto, skupiające 23 członków, które funkcjonuje do chwili obecnej.

W tym samym roku powstały cztery koła młodzieżowe TPZŁ przy Oddziale Łomżyńskim: w I, II, III Liceum Ogólnokształcącym i przy Liceum Ekonomicznym w Łomży, skupiające średnio 150 uczniów. W kadencji 2001–2004 powstało koło młodzieżowe przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Łomży z liczbą 44 osób oraz przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego – pierwsze koło akademickie, skupiające 16 osób. Koła TPZŁ funkcjonują również w Prokuraturze Okręgowej w Łomży (11 członków) oraz w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży.

Ponadto obecny stan członków wspierających przy Zarządzie Głównym wynosi 43 osoby i instytucje, reprezentujące liczną grupę sympatyków Towarzystwa.

Stan Towarzystwa jest płynny, ale oscylujący w granicach 1000 członków. Sympatyków trudno zliczyć, a osób utrzymujących żywy kontakt z Towarzystwem z tych części kraju, gdzie brak oddziałów, jest również sporo.