Ratujemy łomżyńskie zabytki cmentarne

Zapoczątkowana ponad 30 lat temu akcja „Ratujemy łomżyńskie zabytki cmentarne” każdego roku przynosi kolejne efekty. W tej sprawie współpracujemy z Podlaskim Konserwatorem Zabytków oraz księdzem kanonikiem Marianem Mieczkowskim – proboszczem łomżyńskiej parafii katedralnej.

W latach 2016 – 2019 dzięki kolejnym kwestom na ratowanie zabytków cmentarnych poddano renowacji kilkadziesiąt kolejnych nagrobków lub obiektów cennych historycznie.

Podczas kwest zebrano łącznie 130.410,53 zł. W poszczególnych latach efekty zbiórek to:
rok 2016 – 36.858,54 zł
rok 2017 – 40.976,09 zł
rok 2018 – 52.575,90 zł


Od 2016 roku na łomżyńskim cmentarzu wykonano prace o ogólnej wartości 133.737,01 zł:

 • renowacja ogrodzenia i nagrobków Aleksandra Berezy, ks. A. Dzwonkowskiego i Sz. Nowickiego, oraz płka M. Pławskiego (23 673,36 zł);
 • ogrodzenie nagrobka Aleksandry Borowskiej oraz i ogrodzenie nagrobka Haliny Zielińskiej (12.302,96 zł);
 • prace konserwatorskie przy nagrobku Karola Górskiego (7.894,19 zł);
 • rekonstrukcja i renowacja cynkowej figury Jezusa (9.840 zł);
 • renowacja płyty nagrobnej Adama Rogowskiego, Franciszka Sokołowskiego, Juliany Rutkiewicz (6.080 zł);
 • ogrodzenie nagrobka Stasia Belon (4.616,02 zł);
 • ogrodzenie nagrobka Justyny Sankowskiej (14.268,98 zł);
 • nagrobek Karola Górskiego (7.894,19 zł);
 • konserwacja nagrobka Marii Mazurkiewicz, nagrobka rodziny Dardzińskich i nagrobka Adama Około Kułak (3.500 zł);
 • rzeźba orła na grobie Leona Kaliwody (12.281zł, w tym 4.500 zł z dotacji miasta Łomży);
 • odbudowa nagrobka rodziny Kraszewskich i nagrobka rodziny Jarnuszkiewiczów (18.100 zł);
 • renowacja ogrodzenia nagrobka Rodziny Makowskich i rekonstrukcja tablicy na nagrobku gen. Stanisława Suryna (13.286,31 zł).

Kontynuowaliśmy inicjatywę związaną z możliwością ponownego wykorzystywania odnowionych, bezimiennych krzyży na rodzinnych nagrobkach łomżyńskiego starego cmentarza. Kolejne krzyże, za dobrowolną wpłatą na konto renowacji nagrobków cmentarnych,  wróciły na łomżyński stary cmentarz.

Obecnie na wyodrębnionym rachunku na prace konserwatorskie na łomżyńskim cmentarzu zdeponowana jest kwota 28.219,76 zł.