WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ 1958-2020

 • Donata Godlewska, „Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej”, Warszawa 1962 (I t. monografii Łomży)*.
 • Donata Godlewska, Czesław Brodzicki, Łomża w latach 1794-1866”, Warszawa PWN 1987 (II t. monografii Łomży)*
 • Adam Dobroński, „Łomża w latach 1866 – 1918”, Warszawa PWN 1993 (III t. monografii Łomży)**
 • Czesław Brodzicki, „Bywało w Łomżyńskiem”, Łomża 1986*
 • „Adam Chętnik – Kurp i Polak” – materiały z sesji popularno-naukowej w setną rocznicę urodzin doc. dr. Adama Chętnika z dnia 19.10.1985 r. pod redakcją Czesława Brodzickiego, 1987 *
 • Józef Kozłowski, „Wspomnienia Nowogrodzianina znad Narwi”, Łomża 1988
 • Czesław Brodzicki, Kazimierz Pułaski Marszałek Łomżyński”, Łomża 1988
 • „Plan – informator cmentarza łomżyńskiego”, Łomża 1989
 • Czesław Nicewicz, „Zespół Szkół Drzewnych w Łomży” – monografia, Łomża 1990
 • Witold Jemielity, „Szkoły powszechne w woj. białostockim w latach 1919-1939”, Łomża 1991
 • Czesław Nicewicz, „Województwo łomżyńskie – przewodnik turystyczny”, Łomża 1991
 • Czesław Brodzicki, „Wizna i Ziemia Wiska. Początki osadnictwa od 1529 r.”, Warszawa 1994
 • Alojza Piesiewiczówna, „Klasztor Panien Benedyktynek”, Łomża 1995*
 • Stanisław Gawrychowski, „Na placówce AK w Wiźnie”, Łomża 1997*
 • Józef Stompor, „Spod Łomży na Monte Cassino”, Warszawa – Łomża, 1997
 • Jerzy Smurzyński, „Czarne lata na łomżyńskiej ziemi”, Warszawa – Łomża 1997
 • „Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 1, 1985*
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 2, redakcja Czesław Brodzicki, 1986*
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 3, red. Czesław Brodzicki, 1987
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 4, red. Czesław Brodzicki, 1990
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 5, red. Czesław Brodzicki, 1993
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 6, redakcja Wawrzyniec Kłosiński, 2001
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 7, red. Wawrzyniec Kłosiński, 2003
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 8, red. Wawrzyniec Kłosiński, 2004
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 9, red. Wawrzyniec Kłosiński, 2007
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 10, red. Wawrzyniec Kłosiński, 2009
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 11, red. Wawrzyniec Kłosiński, 2012
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 12, red. Wawrzyniec Kłosiński, 2013*
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 13, red. Wawrzyniec Kłosiński, 2015
 • Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 14, red. Wawrzyniec Kłosiński, 2018
 • Jadwiga Chętnikowa, „Z Bogiem dla Polski” – wspomnienia, Łomża 1998
 • „Łomżyńskie wspomnienia” – praca zbiorowa, Warszawa 1998
 • Czesław Brodzicki, „Ziemia Łomżyńska do 1529 roku”, Warszawa 1999
 • Stefania Sokołowska – Satanowska, „Mroźny smak głodu”, Łomża 1999
 • Bohdan Winiarski, „Nad Pissą, Wissą i Narwią”, wyd. II uzupełnione, Łomża 1999*
 • Janina Czarnikowska, B. L. Kozłowska, „Mały Płock – zarys monografii”, Mały Płock 1999
 • Donata Godlewska, „Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej” – wyd. II uzupełnione, Łomża 1999*
 • Halina Miroszowa, „Czerwone oczy kamer”, Warszawa 2000** *
 • Czesław Brodzicki, „Wizna w latach 1529 – 2000”, Warszawa 2000**
 • Donata Godlewska, Czesław Brodzicki, „W opactwie benedyktynek łomżyńskich”, Łomża 2000
 • „Z kształtów cienia. 200 lat łomżyńskiego cmentarza”. Album. Łomża 2001
 • Feliks Babiel, „Garnuszek nadziei. Wspomnienia Sybiraka”, Łomża 2003*
 • Krzysztof Sychowicz, „Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944-1956”, Łomża 2005*
 • Jan Bońkowski, „Nad Narwią, Newą i Niemnem”, Łomża 2006*
 • Jan Bońkowski, „Słowo Boże na Białorusi”, Łomża 2006*
 • Donata Godlewska, „Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej” – wyd. III, uzupełnione i poprawione, Łomża 2006/2007
 • Jan Bońkowski, „Kalwaria Podlaska w Serpelicach”, Łomża 2008
 • Mieczysław Bagiński, „Skąd nasz ród”, Łomża 2008*
 • Halina Miroszowa, „Mój czas”, Łomża 2008
 • Jan Bońkowski „Harcerstwo polskie na Białorusi”, Łomża 2009
 • Jan Bońkowski „Polskie wierszowanie”, Łomża 2009
 • Mieczysław Bagiński, „Skąd nasz ród, czyli historia wokół nas”, wydanie II, Łomża 2009
 • Jan Bońkowski, „Zapachniało masłem i… wolnością”, Łomża 2011
 • Jan Bońkowski „Brązowym szlakiem przez Białoruś”, Łomża 2013
 • Bohdan Winiarski, „Nad Pissą, Wissą i Narwią”, wyd. III uzupełnione, Łomża 2014.

* nakład wyczerpany

            ** TPZŁ współwydawcą


 • Kwartalnik „Wiadomości Łomżyńskie” – W ciągu ostatnich 20 lat ukazały się 64 wydania kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskiej”. Wcześniej światło dzienne ujrzało 25 wydań „Komunikatu Zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Łącząc wszystkie pisma wydane od powstania Towarzystwa w 1958 roku, ukazały się w 104 edycjach.
 • Rocznik „Ziemia Łomżyńska” – Ukazało się 15 wydań roczników „Ziemia Łomżyńska”.