Konkursy

IX edycja konkursu „W mieście, co było mi rajem…”

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, we współpracy i wsparciu finansowym Prezydenta Łomży ogłasza IX edycję konkursu na wspomnienia „W mieście, co było mi rajem…”. Nazwa konkursu jest fragmentem wiersza p.t. „Łomża”, napisanym przez Iwonę Krzepkowską-Bułat – łomżyniankę, mieszkającą obecnie w Piastowie.

Konkurs W mieście, co było mi rajem…

KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZAŁOMŻENIE”

R E G U L A M I N

 1. . Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs jest współfinansowany przez Prezydenta Miasta Łomży.
 2. . Cel główny konkursu to uwrażliwienie uczestników i odbiorców na walory naszego miasta, a także stworzenie pretekstu do „załomżenia się” – zakochania się w Łomży.
 • . Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do fotografików zawodowych oraz amatorów.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

„Łomża dziś” – autorskie fotografie prezentujące krajobraz Łomży i najbliższych okolic, architekturę, wydarzenia będące odzwierciedleniem indywidualnego, kreatywnego spojrzenia na Łomżę;

„Łomża dawniej” – stara fotografia (sprzed roku 1980). W kategorii tej uczestnicy nie koniecznie muszą być autorami zdjęć, lecz muszą posiadać dostęp i prawo dysponowania oryginalną fotografią, negatywem lub slajdem.

Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia.

Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestnika konkursu zgody na prezentację fotografii na stronie internetowej www.lomzyniacy.org , podczas pokonkursowej prezentacji, a także wydawnictwach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Udział w konkursie oznacza nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego zakresu oraz działań reklamowych i marketingowych z nim związanych.

Prace konkursowe w formie wydruków (odbitek fotograficznych) autorzy lub upoważnione przez nich osoby, mogą odebrać w siedzibie ZG TPZŁ w ciągu czterech tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 • Ostateczną datą przekazania fotografii jest 10 grudnia 2020 r.
 1. . O dacie złożenia pracy decydować będzie data stempla pocztowego.
 • . Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone do siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej (ul. Sienkiewicza 8, 18-400 Łomża), w formie plików cyfrowych w formacie JPG (krótszy bok nie mniejszy niż 2400 pikseli), umieszczonych na nośniku CD lub DVD (opisanym imieniem i nazwiskiem uczestnika) oraz „wglądówek” w formie odbitek fotograficznych w formacie nie mniejszym niż 13 x 18 cm. W kategorii „Łomża dawniej” dopuszcza się możliwość przekazania oryginalnych fotografii, które po zeskanowaniu zostaną zwrócone uczestnikowi.
 1. . Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po 10 zdjęć w kategorii „Łomża dziś” i nieograniczoną ilość starych fotografii w kategorii „Łomża dawniej”.
 2. . W kategorii „Łomża dawniej” nie mogą brać udziału fotografie, w których treść nastąpiła ingerencja komputerowa (dopuszczalne są wyłącznie działania retuszujące uszkodzenia mechaniczne oryginalnej fotografii lub kliszy).
 • Prace należy nadsyłać w płaskich, usztywnionych opakowaniach z dopiskiem „KONKURS ZAŁOMŻENIE 2020. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie prac podczas transportu. Każda „wglądówka” powinna zawierać na odwrocie tytuł, imię i nazwisko autora, miejsce i rok wykonania oraz numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia.
 1. . Ocena nadesłanych prac należy do niezależnego jury, w skład którego wejdą osoby powołane przez Organizatora.
 2. . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2020 roku.
 • . Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których fotografie wpiszą się najlepiej w temat konkursu i jednocześnie reprezentować będą najwyższą wartość artystyczną.
 • W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

w kategorii „Łomża dziś” – nagroda główna w wysokości 1500 zł oraz wyróżnienia;w kategorii „Łomża dawniej” – wyróżnienia w wysokości 200 złotych.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym jest autorem (dysponentem) załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, również dla celów reklamowych konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany wysokości nagród.

Niniejszy regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.lomzyniacy.org.

Konkurs na wspomnienia „W MIEŚCIE, CO BYŁO MI RAJEM...”

Od 7 lat wspólnie z Prezydentem Łomży Zarząd główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej organizuje ogólnopolski konkurs na wspomnienia i pamiętniki, refleksje, pod hasłem  „W  mieście, co było mi rajem”. Hasło konkursu jest cytatem z wiersza „Łomża” napisanego przez łomżyniankę z Piastowa, Iwonę Krzepkowską–Bułat, laureatkę głównej nagrody w V edycji naszego konkursu w 2017 roku.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do łomżyniaków, którzy urodzili się w Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej, tu pozostali, doczekali pociech i zachowali w pamięci wiele dobrych, a niekiedy trochę gorszych wspomnień. Ale o refleksje i wspomnienia zwracamy się też do tych, którzy urodzili się pod łomżyńskim niebem, a następnie – z różnych powodów i w różnych okolicznościach – zmuszeni byli zakładać rodzinne gniazda w innych rejonach Polski lub świata. Zapraszamy także do udziału wszystkich, dla których Łomża i Ziemia Łomżyńska były jedynie  przystanią na szlakach życiowych wędrówek. Organizatorom zależy na otrzymaniu autentycznych, szczerych, najlepiej udokumentowanych fotograficznie, prac w dowolnej formie, z wyłączeniem wierszy. Oczekujemy na materiały, będące obrazem wspomnień z lat dzieciństwa i młodości, zapisy historycznych wydarzeń, których byliście uczestnikami lub naocznymi świadkami. Liczymy na zapis Waszych obserwacji i refleksji po spotkaniu z Łomżą i Ziemią Łomżyńską po latach, także po spotkaniach z łomżyniakami – tymi znanymi, jak i tymi, którzy tworzyli kiedyś łomżyński koloryt, a których nie ma już wśród nas (np. „Babcia pomoc”, „Szeryf”, „Tydyrytka”, „Gerlach”, „Hitler” i inni). Będziemy wdzięczni za zdjęcia tych osób. Objętość jednego materiału nie może przekraczać 5 stron A-4 wydruku komputerowego (ok. 66o wyrazów, 4500 znaków na stronie, czcionka: Times New Roman, nr 12).

          Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac i przyzna nagrody. Najciekawsze prace będą drukowane w wydawnictwach Towarzystwa. Organizatorzy dołożą starań, by opublikować plon konkursu także w formie książkowej.

      Prace, nigdzie wcześniej nie publikowane, należy nadsyłać do 30 września 2018 roku drogą elektroniczną pod adresem: zgtpzl@lomzyniacy.org, lub za pośrednictwem poczty: Zarząd Główny TPZŁ, ul. Sienkiewicza 8, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia”.

Miasto z jeleniem w herbie, najmilsze moje Miasto,

myślami wciąż wracam do Ciebie. Gdy w nocy nie mogę zasnąć

przez długie, bezsenne godziny przemierzam Twoje ulice

I widzę Cię takim, jak kiedyś: te same kamienice

z mrocznymi bram wnękami, kochany Rynek Stary,

budynek Magistratu z tym samym na wieży zegarem,

ulice brukowane – wszystkie znajome takie:

Dworna, Polowa, Długa, Farna, Sadowa, Rybaki…

I Plac Pocztowy ze skwerem, a w cieniu drzew obok niego

rząd czarny konnych dorożek – jak w wierszach Gałczyńskiego:

wszystko zaczarowane, konie i dorożkarze…

Stoję i patrzę i słucham…. Czy ja tak tylko marzę?

Czy może to naprawdę cofnął się czas o te lata

i znowu jestem w najdroższym ze wszystkich miast tego świata –

w mieście mojego dzieciństwa, w mieście, co było mi rajem –

wszystko jest takie prawdziwe i nawet mi się wydaje,

że słyszę najwyraźniej, jak pośród dymu z kominów

rozpływa się dźwięk sygnaturki od Ojców Kapucynów.

Na starej dzwonnicy Fary też rozdzwoniły się dzwony.

Ich głos płynie nad miastem, ku Górze Królowej Bony,

ku Narwi, co wije się w dole i miasto otacza wieńcem,

ku łąkom, gdzie każdej wiosny kwitną złociste kaczeńce…

I echem powraca do miasta, jak fala dawnych wspomnień

O tym, co już nie wróci. I czego tak żal ogromnie…

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Niestety, w związku z niewielką ilością zgłoszonych prac, organizowany od wielu lat konkurs na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o tematyce łomżyńskiej znacząco stracił swoją wcześniejszą moc. W ciągu trzech lat kadencji wpłynęło jedynie siedem prac dyplomowych.

            Biblioteka prac dyplomowych liczy obecnie już ponad 140 egzemplarzy. Wszystkie są bardzo cennym spojrzeniem młodego absolwenta uczelni na ważne problemy Łomży lub Ziemi Łomżyńskiej, a niektóre – zdaniem jurorów – mogą służyć jako gotowe propozycje rozwiązań dla władz miasta. Dlatego też wydaje się koniecznym podjecie działań w kierunku przywrócenia wcześniejszej rangi i kondycji tego konkursu.