Aktualności

Bądź na bieżąco

Starosta Łomżyński ogłosił tegorocznych swoich stypendystów i laureatów dorocznej nagrody za promocję powiatu.

Przed (8 grudnia 2020) jubileuszową, 20. sesją Rady Powiatu Łomżyńskiego

po raz dwudziesty także Starosta Łomżyński ogłosił tegorocznych swoich stypendystów i laureatów dorocznej nagrody za promocję powiatu. Jednym z trzech laureatów został Józef Babiel – wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, m.in. za wieloletnią troskę o łomżyńskie zabytki cmentarne, organizację dorocznych kwest, ale też innych liczących się wydarzeń, jak choćby konkurs na najlepsze prace magisterskie o Ziemi Łomżyńskiej, konkurs fotograficzny „Załomżenie”, czy ostatnio rekonstrukcja zniszczonego pomnika kurpiowskiego bohatera Stacha Konwy w Lesie Jednaczewskim. W długiej laudacji podkreślano wielokrotnie przymioty laureata, m.in. jego życzliwość, gotowość do pomocy innym, konsekwencję i profesjonalizm, oraz wieloletnią aktywność w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a wcześniej jako komendanta hufca ZHP w Łomży. Gratulacje laureatowi złożył starosta Lech Marek Szabłowski, jego zastępca, Maria Dziekońska oraz przewodniczący Rady Powiatu, Jan Kuczyński.

Sam laureat podkreślił, że przyjmuję tę nagrodę jako honor dla całego środowiska, które reprezentuje: – Jest to miłe o tyle, że została zauważona aktywność moja i mojego środowiska przede wszystkim, bo większość tego, co dotyczy wspólnego działania, inicjatyw wychodzi z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Dlatego jest ona taka ważna, bo jest z zewnątrz i jest to miłe, że ktoś to zauważa.

W tym roku nagrody Starosty odebrali także: GKS Forty Piątnica i orkiestra dęta z GOK w Śniadowie. Laureatkami stypendiów zostały: naukowego Izabela Najda z Piątnicy, a artystycznego – Oliwia Zera z Nowogrodu. 

Starosta Lech M. Szabłowski powiedział, że dotychczas doceniono aktywność ponad stu osób, które często znane są nie tylko w lokalnych środowiskach, ale swoją aktywnością dobrze służą także krajowi, czy też liczą się w krajowej i międzynarodowej rywalizacji np. sportowej, jak Justyna Korytkowska, czy Piotr Łobodziński. Niestety, w tym roku nie zgłoszono ani jednej kandydatury do nagrody za promocję powiatu w sporcie.