Aktualności

Bądź na bieżąco

Spotkamy się za rok

Zapowiadany na czerwiec bieżącego roku 17. Zjazd Nauczycieli i Wychowanków Szkół Ziemi Łomżyńskiej nie odbędzie się. Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej zadecydował o przełożeniu spotkania łomżyniaków wstępnie na czerwiec roku przyszłego. Powodem jest – czego nie trudno się domyśleć – utrzymująca się sytuacja epidemiczna. Uczestnikami odbywających się co trzy lata spotkań łomżyniaków z kraju i zagranicy są zwykle osoby starsze, najbardziej narażone na zachorowania. O przygotowaniach do 17. Zjazdu – jeśli sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie – będziemy informować na bieżąco w pierwszym kwartale 2022 roku. Na zdjęciu – migawka z ostatniego spotkania łomżyniaków w rodzinnym mieście, w 600 rocznicę nadania Łomży praw miejskich.

Ratujemy cmentarne zabytki

Trwają prace restauracyjne na zabytkowym łomżyńskim cmentarzu. Przypomnę, że w tym roku przypada 220 rocznica założenia zabytkowej nekropolii przy ul. Kopernika – dawniej Świętego Mikołaja. Prace te finansowane są ze środków zebranych podczas dorocznych kwest, organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Ale swoje nagrobki cmentarne ratują także mieszkańcy pobliskiej Piątnicy. Ostatnio m. in. uratowali jeden z najstarszych nagrobków. Poinformowała o tym na facebooku wicestarosta łomżyński, Maria Dziekońska: „Gratuluję Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Piątnica, iż udało się Wam doprowadzić do odrestaurowania wyjątkowego nagrobka z końca XIX wieku Śp. Adeli Harasymowicz oraz rekonstrukcji brakujących fragmentów pięknego żeliwnego krzyża. Patrząc na efekty podjętych działań, dzięki którym został uratowany kolejny zabytek, cieszę się, że niestrudzenie podejmujecie wysiłki, by zachować tę część naszego dziedzictwa. DZIĘKUJĘ!”. Również dziękujemy i gratulujemy.

Starosta Łomżyński ogłosił tegorocznych swoich stypendystów i laureatów dorocznej nagrody za promocję powiatu.

Przed (8 grudnia 2020) jubileuszową, 20. sesją Rady Powiatu Łomżyńskiego

Po raz dwudziesty także Starosta Łomżyński ogłosił tegorocznych swoich stypendystów i laureatów dorocznej nagrody za promocję powiatu. Jednym z trzech laureatów został Józef Babiel – wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, m.in. za wieloletnią troskę o łomżyńskie zabytki cmentarne, organizację dorocznych kwest, ale też innych liczących się wydarzeń, jak choćby konkurs na najlepsze prace magisterskie o Ziemi Łomżyńskiej, konkurs fotograficzny „Załomżenie”, czy ostatnio rekonstrukcja zniszczonego pomnika kurpiowskiego bohatera Stacha Konwy w Lesie Jednaczewskim. W długiej laudacji podkreślano wielokrotnie przymioty laureata, m.in. jego życzliwość, gotowość do pomocy innym, konsekwencję i profesjonalizm, oraz wieloletnią aktywność w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a wcześniej jako komendanta hufca ZHP w Łomży. Gratulacje laureatowi złożył starosta Lech Marek Szabłowski, jego zastępca, Maria Dziekońska oraz przewodniczący Rady Powiatu, Jan Kuczyński.

Sam laureat podkreślił, że przyjmuję tę nagrodę jako honor dla całego środowiska, które reprezentuje: – Jest to miłe o tyle, że została zauważona aktywność moja i mojego środowiska przede wszystkim, bo większość tego, co dotyczy wspólnego działania, inicjatyw wychodzi z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Dlatego jest ona taka ważna, bo jest z zewnątrz i jest to miłe, że ktoś to zauważa.

W tym roku nagrody Starosty odebrali także: GKS Forty Piątnica i orkiestra dęta z GOK w Śniadowie. Laureatkami stypendiów zostały: naukowego Izabela Najda z Piątnicy, a artystycznego – Oliwia Zera z Nowogrodu. 

Starosta Lech M. Szabłowski powiedział, że dotychczas doceniono aktywność ponad stu osób, które często znane są nie tylko w lokalnych środowiskach, ale swoją aktywnością dobrze służą także krajowi, czy też liczą się w krajowej i międzynarodowej rywalizacji np. sportowej, jak Justyna Korytkowska, czy Piotr Łobodziński. Niestety, w tym roku nie zgłoszono ani jednej kandydatury do nagrody za promocję powiatu w sporcie.

KOCHAJCIE POEZJĘ! KOCHAJCIE POETÓW!

W sobotę pełnią barw, zapachów, ale przede wszystkim pięknych, mądrych słów, rozkwitła w całej okazałości wielka łomżyńska wiosna poetycka. Prawie 400 twórców nadesłało swoje wiersze na 19. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki. Laureatów, wybranych w niemałym trudzie przez jurorów (Dorota Ryst, Piotr Gajda i Janusz Radwański) ogłoszono w sobotni wieczór 29 maja. Gości witał dyrektor MDK-DŚT, Krzysztof Zemło. To właśnie MDK od 19 lat staje na głowie, by ratować to, co w tym trudnym czasie jeszcze z poezji zostało. I czyni to z powodzeniem, bo wystarczy wspomnieć, że przy tej poetyckiej okazji MDK sprawdza się także w roli edytora pięknie wydanych tomów z wierszami.
Największe uznanie jurorów zdobył tym razem zestaw wierszy nadesłanych przez warszawiankę, Dominikę Palkę. Wyjechała z Łomży z portfelem wzbogaconym o 2 tys. zł, ufundowanymi tradycyjnie przez Zakłady Spożywcze BONA. II nagroda, fundowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w wysokości 1 tys. zł stała się udziałem znanego już łomżyńskim sympatykom poezji Tomasza Lorenca z Łodzi (na zdj.). III nagrodę fundował MDK-DŚT i trafiła ona do Rafała Barona z Gdańska. Wyróżnienie (500 zł) otrzymał młody poeta z Pabianic, Łukasz Borys. Nagroda specjalna Prezydenta Łomży (1 tys. zł) za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej sprawiła radość Kamili Szmigiel z Działoszyna za tekst zatytułowany „Szwarce chasene. Łomża 1906”.Jest to kolejny w tym konkursie nagrodzony wiersz „łomżyński” nawiązujący do tematyki żydowskiej.
Sobotni wieczór poetycki w MDK – DŚT rozpoczęła promocja nowego tomu poetyckiego. Barbara Kulka, żona zmarłego 21 lat temu Jana – patrona konkursu napracowała się bardzo, a przy tym zatrudniła do współpracy córkę Natalię Kulkę i wspólnie z wydawcą – MDK-DŚT stworzyli dzieło, z którego Jan Kulka z pewnością byłby dumny. „Powraca wiatr…” to estetycznie wydany i pięknie oprawiony graficznie zbiór znanych i nieznanych dotąd wierszy Jana Kulki. Będzie jeszcze okazja, by napisać o nim szerzej.
Poetycki, bardzo ciepły nastrój tego wieczoru kontynuował w swoim recitalu Krzysztof Napiórkowski. Po mistrzowsku połączył ciepło i tęsknotę np. ze „Stepów akermańskich” Mickiewicza z przekorą wierszy ks. Twardowskiego, czy niełatwymi metaforami w utworach Bolesława Leśmiana, czy Krzysztofa Karaska.
Chciałoby się, żeby to doroczne święto poezji było okazją do świętowania dla liczniejszego grona łomżyniaków. Wielu przecież zapisuje zeszyt, czy pliki komputerowe, a i wśród uczestników konkursu zestawów nadesłanych z Łomży było niewielu.
Sobotnia ceremonia kończyła także czas bardzo wzmożonej pracy Joanny Klamy z MDK-DŚT, która odpowiadała merytorycznie za organizację konkursu. Ci, co byli widzieli, że Jej wysiłek wydał piękne owoce.
Gratulacje
od dyrektora dla niej i dla wszystkich pracowników MDK, były jak najbardziej uzasadnione.