Wydawnictwa książkowe

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

 

 1. Donata Godlewska, „Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej”, Warszawa 1962 (I t. monografii Łomży)*.
 2. Donata Godlewska, Czesław Brodzicki, Łomża w latach 1794-1866”, Warszawa PWN 1987 (II t. monografii Łomży)*
 3. Adam Dobroński, „Łomża w latach 1866 – 1918”, Warszawa PWN 1993 (III t. monografii Łomży)**
 4. Czesław Brodzicki, „Bywało w Łomżyńskiem”, Łomża 1986*
 5. „Adam Chętnik – Kurp i Polak” - materiały z sesji popularno-naukowej w setną rocznicę urodzin doc. dr. Adama Chętnika z dnia 19.10.1985 r. pod redakcją Czesława Brodzickiego, 1987 *
 6. Julian Kozłowski, „Wspomnienia Nowogrodzianina znad Narwi”, Łomża 1988
 7. Czesław Brodzicki, Kazimierz Pułaski Marszałek Łomżyński”, Łomża 1988
 8. „Plan – informator cmentarza łomżyńskiego”, Łomża 1989
 9. Czesław Nicewicz, „Zespół Szkół Drzewnych w Łomży” - monografia, Łomża 1990
 10. Witold Jemielity, „Szkoły powszechne w woj. białostockim w latach 1919-1939”, Łomża 1991
 11. Czesław Nicewicz, „Województwo łomżyńskie – przewodnik turystyczny”, Łomża 1991
 12. Czesław Brodzicki, „Wizna i Ziemia Wiska. Początki osadnictwa od 1529 r.”, Warszawa 1994
 13. S. Alojza Piesiewiczówna, „Klasztor Panien Benedyktynek”, Łomża 1995*
 14. Stanisław Gawrychowski, „Na placówce AK w Wiźnie”, Łomża 1997*
 15. Józef Stompor, „Spod Łomży na Monte Cassino”, Warszawa – Łomża, 1997
 16. Jerzy Smurzyński, „Czarne lata na łomżyńskiej ziemi”, Warszawa – Łomża 1997
 17. Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 1, 1985*
 18. Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 2, 1986*
 19. Ziemia Łomżyńska - rocznik nr 3, 1987
 20. Ziemia Łomżyńska - rocznik nr 4, 1990
 21. Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 5, 1993
 22. Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 6, 2001
 23. Ziemia Łomżyńska - rocznik nr 7, 2003
 24. Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 8, 2004,
 25. Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 9, 2007
 26. Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 10, 2009
 27. Ziemia Łomżyńska – rocznik nr 11, 2012
 28. Ziemia Łomżyńska - rocznik nr 12, 2013
 29. Ziemia Łomżyńska - rocznik nr 13, 2015
 30. Jadwiga Chętnikowa, „Z Bogiem dla Polski” - wspomnienia, Łomża 1998
 31. „Łomżyńskie wspomnienia” - praca zbiorowa, Warszawa 1998
 32. Czesław Brodzicki, „Ziemia Łomżyńska do 1529 roku”, Warszawa 1999
 33. Stefania Sokołowska – Satanowska, „Mroźny smak głodu”, Łomża 1999
 34. Bohdan Winiarski, „Nad Pissą, Wissą i Narwią”, wyd. II uzupełnione, Łomża 1999
 35. Janina Czarnikowska, B. L. Kozłowska, „Mały Płock – zarys monografii”, Mały Płock 1999
 36. Donata Godlewska, „Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej” - wyd. II uzupełnione, Łomża 1999*
 37. Halina Miroszowa, „Czerwone oczy kamer”, Warszawa 2000** *
 38. Czesław Brodzicki, „Wizna w latach 1529 – 2000”, Warszawa 2000**
 39. Donata Godlewska, Czesław Brodzicki, „W opactwie benedyktynek łomżyńskich”, Łomża 2000
 40. „Z kształtów cienia. 200 lat łomżyńskiego cmentarza”. Album, praca zbiorowa, Łomża 2001
 41. Feliks Babiel, „Garnuszek nadziei. Wspomnienia Sybiraka”, Łomża 2003*
 42. Krzysztof Sychowicz, „Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944-1956”, Łomża 2005*
 43. O. Jan Bońkowski, „Nad Narwią, Newą i Niemnem”, Łomża 2006*
 44. O. Jan Bońkowski, „Słowo Boże na Białorusi”, Łomża 2006*
 45. Donata Godlewska, „Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej” - wyd. III, uzupełnione i poprawione, Łomża 2006/2007
 46. O. Jan Bońkowski, Kalwaria Podlaska w Serpelicach”, Łomża 2008
 47. Mieczysław Bagiński, „Skąd nasz ród”, Łomża 2008*
 48. Halina Miroszowa, „Mój czas”, Łomża 2008
 49. O. Jan Bońkowski „Harcerstwo polskie na Białorusi”, Łomża 2009
 50. O. Jan Bońkowski „Polskie wierszowanie”, Łomża 2009
 51. Mieczysław Bagiński, „Skąd nasz ród”, wydanie II, Łomża 2009
 52. O. Jan Bońkowski, „Zapachniało masłem i... wolnością”, Łomża 2012
 53. O. Jan Bońkowski, "Brązowym szlakiem przez Białoruś", Łomża 2013
 54. B. Winiarski, "Nad Pisą, Wissą i Narwią", wyd. III uzupełnione, Łomża 2014.

Stan na 26.04.2017 r.

* nakład wyczerpany

            ** TPZŁ współwydawcą

Free business joomla templates