Zarząd

25 czerwca 2016 r. na 29. Walnym Zjeździe Delegatów wybrane zostały nowe władze Zarządu Głównego Towarzystwa na kadencję do roku 2019:

Zygmunt Zdanowicz - prezes ZG

Józef Babiel - wiceprezes ZG

Wawrzyniec Kłosiński - wiceprezes ZG

Waldmar Pędziński - sekretarz ZG

Edward Matejkowski - skarbnik ZG

Mirosława Kluczek (Łomża) - członek Zarządu

Krystyna Michalczyk - Kondratowicz (Łomża) - członek Zarządu

Andrzej Bebłowski (Wasrszawa) - członek Zarządu

Elżbieta Chmielewska (Nowogród) - członek Zarządu

Bogusław Deptuła (Białystok) - członek Zarządu

Jerzy Łuba (Łomża) - członek Zarządu

Szczepan Niewiadomski (Olsztyn) - członek Zarządu

Wojciech Sobaniec (Białystok) - członek Zarządu

Andrzej Tomaszewski (Koszalin) - członek Zarządu

Zygmunt Zalewski (Olsztyn) - członek Zarządu

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Elżbieta Parzych (Łomża) - przewodniczący

Genowefa Krajewska (Łomża) - członek Komisji

Waldemar Cieślik - członek Komisji

SĄD KOLEŻEŃSKI

Sławomir Małachowski (Łomża) - przewodniczący Sądu

Aleksandra Narolewska (Łomża) - wiceprzewodniczący

Janusz Kossewski (Stawiski) - sekretarz

Tadeusz Sokołoweski (Olsztyn) - członek sądu

Wojciech Rymwid-Mickiewicz (Warszawa) - członek sądu

Irena Tyszka (Nowogród) - członek sądu

Zygmunt Wierciszewski (Gdańsk) - członek sądu.

Free business joomla templates