Oddziały

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej skupia obecnie trzynaście oddziałów na terenie całego kraju. W 2009 r. zlikwidowany został jeden z nich – w Kolnie. Jego członkowie weszli w skład utworzonego tam właśnie Towarzystwa Jana z Kolna, ale zapewniają, że nadal żywo interesują się Ziemią Łomżyńską.

Jako pierwszy w kraju Oddział TPZŁ powstał w Łodzi 16 listopada 1958 r. pod przewodnictwem Wandy Dzwonkowskiej z liczbą 74 członków. Zakończył działalność w październiku 1993. Ostatnim prezesem była Marta Gryczyńska.

Oddział w Warszawie powstał 3 grudnia 1958 r., skupiając 192 członków pod przewodnictwem Witolda Suchodolskiego. Obecnie stan oddziału wynosi 76, a prezesem jest Andrzej Załuska.

Oddział w Łomży – 4 stycznia 1959 roku pod przewodnictwem Witolda Prusińskiego ze stanem około 300 członków. Obecnie liczy 250, a prezesem jest Krystyna Michalczyk–Kondratowicz.

Oddział w Białymstoku – 10 marca 1959 r. ze stanem 67 członków pod przewodnictwem Danuty Rudzkiej; obecnie prezesem jest Jan Borawski, a oddział liczy 61 członków.

Oddział w Olsztynie – 28 kwietnia 1959 r. przy stanie 14 członków, pod przewodnictwem Michała Skrodzkiego; obecnie stan 30 osób, a prezesem - Krystyna Koziełło - Poklewska.

Oddział we Wrocławiu liczący 21 osób powstał 17 maja 1959 r. pod przewodnictwem Ziemowita Świderskiego; zakończył działalność w 1981 r. Ostatnim prezesem była Urszula Mioduszewska –Zagrodna. 21 kwietnia 1961 r.

Oddział w Gdańsku Oliwie skupił 15 członków pod przewodnictwem Marii Żelaznej; obecnie przy takim samym stanie ilościowym prezesem jest Zygmunt Wierciszewski;

13 kwietnia 1964 r. powstał Oddział w Kolnie, pod przewodnictwem Władysława Gutowskiego; zapisało się 10 osób. Ostatnio oddział liczył 15 członków, a ostatnim prezesem był Zbigniew Podeszwik. Oddział został rozwiązany w 2009 roku.

13 września 1976 r. rozpoczął pracę Oddział w Nowogrodzie pod przewodnictwem Marii Chmielewskiej, przy liczbie 19 członków. Przyjął imię Adama Chętnika. Obecnie liczy 32 członków, prezesem jest Maria Dąbrowska.

18 września 1978 r. utworzony został Oddział w Stawiskach, należały do niego 23 osoby pod przewodnictwem Bolesława Krzywdy; obecnie - 22 osoby, a prezesem jest Bolesław Krzywda.

15 grudnia 1983 r. powstał Oddział w Zambrowie, pod przewodnictwem Tadeusza Gorskiego, skupiając 17 członków. Obecnie prezesem jest Bogdan Sobociński; stan -15 członków.

28 listopada 1986 r. utworzono Oddział w Lublinie przy udziale kilkunastu osób. Prezesem został Zdzisław Godlewski – niestety, oddział nie podjął działalności.

5 czerwca 1988 r. w Krakowie Oddział liczył 23 osoby, pod przewodnictwem Ewy Chętnik - Donatowicz. Oddział został przekształcony w koło. Przewodniczy mu Wiesława Wiatr, a liczba członków wynosi 15.

16 września 1988 r. w Koszalinie pod przewodnictwem Elżbiety Niechciał skupiło się 42 członków. Obecnie prezesem jest Andrzej Tomaszewski, a stan Oddziału - 40 osób.

17 października 2000 r. w Zbójnej pod przewodnictwem prezesa Zenona Białobrzeskiego skupiło się w Oddziale 32 członków. Obecnie stan utrzymuje się na tym samym poziomie, p0rezesem jest Marta Poreda.

W kwietniu 2004 r. powstał Oddział w Jedwabnem, należało do niego 16 członków, prezesem została Bożena Kubrak, obecnie stan 23, Oddział przekształcony w koło, przewodniczy mu Joanna Prószyńska.

14 maja 2004 r. powstał Oddział w Małym Płocku, pod przewodnictwem prezesa Bolesława Krzywdy, ze stanem ilościowym 36. Oddział zakończył działalność.

W 2000 roku przy Oddziale w Warszawie, dzięki kol. Irminie Molenda, powstało jedyne koło poza granicami Polski w Toronto, skupiające 23 członków, które funkcjonuje do chwili obecnej.

W tym samym roku powstały cztery koła młodzieżowe TPZŁ przy Oddziale Łomżyńskim: w I, II, III Liceum Ogólnokształcącym i przy Liceum Ekonomicznym w Łomży, skupiające średnio 150 uczniów. W kadencji 2001–2004 powstało koło młodzieżowe przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Łomży z liczbą 44 osób oraz przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego – pierwsze koło akademickie, skupiające 16 osób. Koła TPZŁ funkcjonują również w Prokuraturze Okręgowej w Łomży (11 członków) oraz w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży.

Free business joomla templates