s-wyszynski-cytat

Łomża ma nową placówkę muzealną

muzeum-diecezjalne
Jedną z ostatnich decyzji bpa Stanisława Stefanka na urzędzie ordynariusza łomżyńskiego, był podpisany 10 listopada 2011 r. dekret erygujący Muzeum Diecezjalne w Łomży. W dokumencie czytamy m.in., że podstawą tej długo oczekiwanej decyzji jest troska o zabezpieczenie dóbr kultury chrześcijańskiej, stanowiących własność diecezji łomżyńskiej, a także postanowienia Konstytucji Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium z 4 grudnia 1963 r. Muzeum mieści się w należącym do Kurii Biskupiej gmachu przy ul. Giełczyńskiej 20. „Muzeum Diecezjalne niech służy zabezpieczeniu źródeł związanych z działalnością Kościoła na terenie naszej Diecezji i będzie miejscem twórczych badań historycznych naszej ziemi. Wszystkim pracownikom Muzeum oraz wiernym z serca błogosławię” - napisał w dekrecie ordynariusz diecezji. Jednocześnie powołał na dyrektora muzeum ks. kan. Dariusza Dąbrowskiego, a na jego zastępcę – ks. Tomasza Grabowskiego.

Statut placówki zakłada, że muzeum gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dzieła sztuki kościelnej, religijnej i świeckiej; zwłaszcza posiadające związek z diecezją i regionem, wycofane z kultu religijnego, uzyskane drogą darowizn, depozytów, zakupów. Dzieła te, za zgodą biskupa łomżyńskiego, mogą być przekazane kościołom diecezji lub innemu muzeum do czasowego użytku w formie depozytu. Placówka ma czuwać, by dzieła sztuki wycofane z kultu Bożego i umieszczone w Muzeum nie były przeznaczone dla świeckiego użytku, przechowywane w prywatnym posiadaniu, sprzedawane, darowane, zbywane w jakikolwiek sposób, chyba że biskup łomżyński wyrazi na to oddzielną zgodę.

Czytaj więcej...

Doktor Mieczysław Czarnecki - lekarz, społecznik, polityk

mieczyslaw-czarnecki
Mieczysław, syn Wilhelma Czarneckiego, łomżyńskiego telegrafisty i Marii z domu Pulst, urodził się 29 grudnia 1887 roku. Wkrótce, ta liczna rodzina (mieli państwo Czarneccy sześcioro dzieci – pięciu synów i córkę) przeniosła się do Grajewa, skąd po jakimś czasie, czteroletniego Mietka, zabrała do rodzinnego miasta – Łomży, babcia. (Nie wykluczone, że wpłynęły na to warunki materialne.) Czytaj więcej...

„Ziemia Łomżyńska” z pisankami

ziemia-lomzynska-8Przed Bożym Narodzeniem przekazałem prezent w postaci wyimków z pięciu pierwszych tomów „Ziemi Łomżyńskiej", to teraz pora na następny podarunek. Niech umili czas Wielkiej Nocy. Każda pozycja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej jest jak dobry zwiastun, okazja do wspomnień, ale i refleksji o przyszłości pięknego regionu z bardzo bogatą historią. Przypomnę, że fragmenty z pierwszych tomów „Ziemi" zostały oznaczone jako: bombowy, herbowy, radosny, szkolny i wyzwolony. A teraz kolej na: wojewódzki, trzykrotnie święty, wypasiony, kurpiowski i jubileuszowy...

Czytaj więcej...

Łomżyńskie smaki z dzieciństwa

smaki-dziecinstwaStare przysłowie mówi: głodnemu chleb na myśli. Przeciem nie głodny. Wszystko mogę kupić. Tylko że nie wszystko ma te same zapamiętane z dzieciństwa smaki, wyłączając czas wojny i tuż po wojnie, kiedy nie było czego smakować – było wręcz głodno. Przedwojennego czasu pokoju, spokoju i poczucia bezpieczeństwa nie da się zapomnieć. Wtedy wszystko było inne: dobre powietrze, trawa zieleńsza i woda w Narwi tak czysta, że na wycieczce piło się ją wprost z rzeki.

Czytaj więcej...

Strona 90 z 91

SALONIK WYDAWNICZY

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
ul. Sienkiewicza 8

Zapraszamy
codziennie od 8.00-15.00

JEDYNA W REGIONIE BAZA WYDAWNICTW O ŁOMŻY
I ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

1procencik

Dziękujemy Wszystkim,
którzy przekazali w swoim rocznym zeznaniu podatkowym swój jeden procent na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Free business joomla templates