s-wyszynski-cytat

Marek Maliszewski w Galerii ZPAF

zaproszenieMarginesy
Marek Maliszewski – fotografik,  laureat ubiegłorocznej Nagrody Prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury będzie eksponował swoje zdjęcia w prestiżowej Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików przy Placu Zamkowym 8 w stolicy. Od 21.05.2012 przez miesiąc można będzie oglądać tu fotogramy składające się na wystawę pt. „Marginesy”. Wernisaż -  21.05.2012r. w Starej Galerii ZPAF o godzinie 18:00.

Jak poinformował nas Kamil Kamiński z Fundacji OCALENIE -  ekspozcyja obrazować będzie min. uchodźców mieszkających w Łomży, fotografowanych przez Marka Maliszewskiego. Zdjęcia zostały wykonane w ramach projektu prowadzone przez Fundacje „Ocalenie”, realizowanego ze środków Fundacji Batorego w ramach programu „Demokracja w Działaniu”. Oglądaliśmy je w kwietniu 2011 r. na zorganizowanej w Łomży przez Fundacje „Ocalenie” wystawie „W połowie drogi...”, oraz 5-23 października 2011 w Luksemburgu w ramach wystawy „Na marginesie społeczeństwa”. Zdjęcia te można również obejrzeć wchodząc na stronę www.wpolowiedrogi.org.pl.

Oprócz zdjęć Marka Maliszewskiego swoje prace zaprezentuje 8 artystów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier: Damian Chrobak, Arek Gola, Adam Lach, Jolanta Rycerska, Rajmund Rajchel, Jindřich Štreit, Tamas Zador, Matúš Zajac.

Kamil Kamiński: Główną ideą, która przyświeca wystawie jest prezentacja uniwersalnego problemu związanego z marginalizacją jednostek i grup społecznych. Projekty wybranych fotografów dotykają ważkich tematów, takich jak: narkomani, odosobnieni w tkance miejskiej, uchodźcy, mniejszości narodowe, bezrobotni, niepełnosprawni umysłowo, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Ukazując szerokie spektrum oraz różnorodne podejście do tego zagadnienia marginalizacji, wystawa umożliwia widzom konfrontację problemów wykluczenia oraz samowykluczenia.

Marek Maliszewski – urodził się w 1971 r. w Kolnie. Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 10 lat jest fotoreporterem 4lomza.pl, Gazeta Bezcenna oraz współpracownikiem Agencji Fotograficznej REPORTER. Finalista Grand Press Photo 2009.

W połowie drogi...” (Galeria Bonar, Łomża 2011) to pierwsza wystawa indywidualna autora. Projekt pokazuje czeczeńskich uchodźców, mieszkających w polskim mieście Łomża. Stworzył portrety ludzi, łącząc je z ich doświadczeniami, opowieściami i wierzeniami. Kluczem do cyklu „W połowie drogi...” jest stan niepewności i tymczasowości, w którym żyją: na marginesie społeczeństwa kraju przyjmującego -  w poczekalni na drodze decyzji administracyjnej i z nadzieją na dotarcie do miejsca, które będą mogli nazwać domem.

SALONIK WYDAWNICZY

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
ul. Sienkiewicza 8

Zapraszamy
codziennie od 8.00-15.00

JEDYNA W REGIONIE BAZA WYDAWNICTW O ŁOMŻY
I ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

1procencik

Dziękujemy Wszystkim,
którzy przekazali w swoim rocznym zeznaniu podatkowym swój jeden procent na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Free business joomla templates