s-wyszynski-cytat

XXX Walny Zjazd Delegatów TPZŁ

 MG 8393 001Przy blisko 90 proc. frekwencji, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży, obradował XXX Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Uczestnicząca w obradach wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Magdalena Gawin uhonorowała od ponad 20 lat przewodniczącego pracom ZG TPZŁ Zygmunta Zdanowicza brązowym medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”.

Akt ten miał także bardzo symboliczny wymiar: pani wiceminister jest bowiem absolwentką łomżyńskiego liceum, w czasach, gdy dyrektorem tej szkoły był właśnie Zygmunt Zdanowicz. W swoim wystąpieniu odniosła się do niepospolitej aktywności zawodowej Zygmunta Zdanowicza oraz trudnego do przecenienia jego społecznego zaangażowania na rzecz Łomży, regionu i kraju. Fakt uhonorowania Zygmunta Zdanowicza przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego delegaci przyjęli owacyjnie.

IMG 0189 001Zygmunt Zdanowicz złożył obszerne sprawozdanie z trzyletniej kadencji. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa. Wprowadził kilka zmian w statucie. M.in. ze względu na wymogi Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzono pojęcie Rady Głównej TPZŁ; Zarząd Główny będzie organem wykonawczym. Zjazd nadał godność Honorowego Członkostwa TPZŁ artystce plastyk Teresie Adamowskiej z Łomży, bizneswoman z Koszalina, pochodzącej z podłomżyńskiego Giełczyna Urszuli Bednarczyk-Grabowskiej oraz wieloletniej prezes Oddziału TPZŁ w Nowogrodzie, Marii Dąbrowskiej. Zjazd dokonał wyboru nowych władz Towarzystwa.IMG 0196 001 Prezesem Zarządu Głównego pozostał – na ósmą już kadencję – Zygmunt Zdanowicz. Obowiązki wiceprezesów pełnić będą do 2022 r. Józef Babiel i Wawrzyniec Kłosiński, sekretarzem jest Waldemar Pędziński, a skarbnikiem Edward Matejkowski. Członkami Rady Głównej Towarzystwa zostali wybrani: prof. Jadwiga Przała z Olsztyna, dr Janina Karpowicz z Białegostoku, dr Maria Konopka z Łomży, Zenon Białobrzeski ze Zbójnej, Mieczysław Bagiński z Łomży, Adam Niklewicz z Gdańska, dr Zygmunt Zalewski z Olsztyna i Jerzy Łuba z Łomży. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej jest Elżbieta Parzych, a przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego – dr Jacek Cholewicki z Łomży.

 

Zdjęcia: Marek Maliszewski, Józef Babiel

SALONIK WYDAWNICZY

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
ul. Sienkiewicza 8

Zapraszamy
codziennie od 8.00-15.00

JEDYNA W REGIONIE BAZA WYDAWNICTW O ŁOMŻY
I ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

1procencik

Dziękujemy Wszystkim,
którzy przekazali w swoim rocznym zeznaniu podatkowym swój jeden procent na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Free business joomla templates