Radosnego Alleluja!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

nadziei, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Bądźmy razem dla dobra naszej Małej Ojczyzny0001 1

- w imieniu

Zarządu Głównego

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

życzy

Zygmunt Zdanowicz

prezes

Wielkanoc, 2019

Do wczoraj ufni, 
wierni swemu Panu 
świadkowie niedawni, 
weselnicy z Kany, 
uzdrowieni i wskrzeszeni 
– oczy sen zamroczył – 
wszyscyśmy zaspali.
 
Pełnił się księżyc 
i kielich, i Słowo, 
nikt z nas nie pojmował 
w tę noc księżycową, 
że oto Miłość 
stwarza świat na nowo.
 
A dzisiaj blask 
i biją dzwony, 
nad światem całun 
– w nim śmierci ślad – 
rozpięty w słońcu 
pieści wiatr.
 
Projekt karty i wiersz: art. plastyk Teresa Adamowska