s-wyszynski-cytat

Benefis Henryka Gały

WP 20180518 18 21 09 Pro 001

Henryk Gała. Facet - instytucja. Za sprawą Kazimierza Cłapki - byłego wicewojewody łomżyńskiego ds. kultury zamieszkał w 1976 roku w Łomży, wybudował dom w Drozdowie, gdzie z żoną Ireną i córką Oleńką z roku na rok stawał się Narwiańskim Księciem  Kultury.

Wspaniały poeta i dramatopisarz, animator kultury, twórca Teatru Lalek w Łomży i Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej dziś odebrał ten zasłużony niewątpliwie tytuł z rąk Kapituły, w skład której weszli przedstawiciele instytucji kulturalnych miasta. W ten sposób miasto i Ziemia Łomżyńska oddała pokłon Artyście, dziękując Mu za wszystko co uczynił dla tego Narwiańskiego Księstwa, szczęśliwie świętując dziś w Teatrze Lalki i Aktora swoje 80 urodziny. Wielką uroczystą galę prowadziła Mirosława Kluczek - członek prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, która wygłosiła też laudację, podkreślającą niezwykłą osobowość i przymioty Jubilata. Henryk Gała był urzędnikiem i publicystą tygodnika "Kontakty". Wymyślił Festiwal Teatralny "Walizka". Nigdy w układach, najczęściej "pod prąd", zawsze ze swoim zdaniem. Serce radowało się dziś na widok wielu wspaniałych gości, którzy przyszli na benefis Artysty (m.in. zastępca prezydenta Agnieszka Muzyk, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zygmunt Zdanowicz, dyrektor TLiA Jarosław Antoniuk - rzetelny krzewiciel dorobku Jubilata, kwiat dziennikarstwa łomżyńskiego (brawo Adam Dąbrowski za "Litanię ku Gale"!!), aktorzy teatru, którzy wykonali dwie piękne piosenki (jedna ze słowami Jubilata) i recytowali jego piękne wiersze. To był piękny wieczór.

SALONIK WYDAWNICZY

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
ul. Sienkiewicza 8

Zapraszamy
codziennie od 8.00-15.00

JEDYNA W REGIONIE BAZA WYDAWNICTW O ŁOMŻY
I ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

1procencik

Dziękujemy Wszystkim,
którzy przekazali w swoim rocznym zeznaniu podatkowym swój jeden procent na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Free business joomla templates