s-wyszynski-cytat

Małgorzata Borzeszkowska laureatką nagrody TPZŁ

WP 20180512 18 28 45 Pro kopia Małgorzata Borzeszkowska została laureatką Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w rozstrzygniętej wczoraj (12 maja) w Łomży XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki.
To kolejny Jej sukces w tym konkursie. Jest na­uczy­ciel­ką hi­sto­rii i j. an­giel­skie­go. Wła­ści­ciel­ka jed­no­okie­go kota, mi­ło­śnicz­ka Ka­szub oraz nor­dic wal­king. Na­gro­dzo­na i wy­róż­nio­na w wie­lu mniej­szych i więk­szych kon­kur­sach po­etyc­kich, m.in. im. Stry­jew­skie­go, czy Kra­szew­skie­go. Na­kła­dem Bi­blio­te­ki Miej­skiej w Lę­bor­ku wy­da­ła to­mik U Bramy, któ­ry otrzy­mał II na­gro­dę na Tar­gach Książ­ki Po­mor­skiej i Ka­szub­skiej Co­ste­ri­na. Miesz­ka w Lę­bor­ku. Wyznała, że bardzo lubi Łomżę.
XVI edycja konkursu zgromadziła kolejnych ponad 270 zestawów wierszy, w sumie twórcy z całej Polski nadesłali do Łomży ponad tysiąc swoich utworów! Jury (Uta Przyboś, Bartosz Konstrat pod przewodnictwem Wojciecha Kassa) główną nagrodę fundowaną tradycyjnie przez Zakłady Spożywcze BONA przyznało młodej damie z Warszawy Paulinie Pidzik. Także warszawianka Urszula Kuzińska otrzymała nagrodę II, Krzysztof Rejmer - nagrodę III a Małgorzata Borzeszkowska i Luiza Lalliche - ex aequo nagrodę IV. Nagroda Prezydenta Łomży za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej powędrowała do Piotra Zemanka z Bielska Białej.
Na uroczystość honorowania laureatów przybyli m.in. poseł na Sejm Bernadeta Krynicka i poeta Henryk Gała
, świętujący swój wspaniały jubileusz. Honory gospodarza sprawował znakomicie dyrektor MDK-DŚT Krzysztof Zemło. Gwiazdą Gali był Olek Grotowski (po raz trzeci koncertujący w Łomży), który udostępnił scenę swojemu "kierowcy" - Oldze Leszczyńskiej. Kobieta powaliła publiczność perfekcyjnym wykonaniem ballad Boba Dylana, w osobistym zresztą tłumaczeniu!

Po ceremonii w Domku Pastora odbyła się już mniej poetycka biesiada, choć i tu Olek Grotowski, we wtórze Piotra Zemanka kontynuował recitalowe uniesienia.

SALONIK WYDAWNICZY

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
ul. Sienkiewicza 8

Zapraszamy
codziennie od 8.00-15.00

JEDYNA W REGIONIE BAZA WYDAWNICTW O ŁOMŻY
I ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

1procencik

Dziękujemy Wszystkim,
którzy przekazali w swoim rocznym zeznaniu podatkowym swój jeden procent na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Free business joomla templates