Dziękujemy i... prosimy!

P1000761 003Rok 2018 to dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej czas ważnych decyzji i wydarzeń. 600-lecie nadania Łomży praw miejskich, 60-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, wydanie kolejnego, 14 już rocznika „Ziemia Łomżyńska oraz albumu „Załomżenie”, kolejne edycje kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie”, konkursy na wspomnienia „W mieście, co było mi rajem”, konkurs na prace magisterskie poświęcone tematyce łomżyńskiej, „Kufer wspomnień”, XVI Zjazd Wychowanków i Nauczycieli szkół Ziemi Łomżyńskiej - to przedsięwzięcia wymagające od nas wszystkich dużego wysiłku, ale przede wszystkim nakładów finansowych.

Część tych inicjatyw będzie możliwa do realizacji ze środków, uzyskanych w ramach przekazania nam 1 proc. podatku przy rozliczaniu dochodów za 2017 rok. Przekazanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej jest porywem serca, to gest świadczący o Waszym przywiązaniu do naszej Małej Ojczyzny, o Waszym wiernym trwaniu przy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ziemi Łomżyńskiej. Dokładamy starań, by wszystkie w ten sposób uzyskane środki wykorzystać jak najrozsądniej, pożytecznie lokując je w naszą wspólną przeszłość i przyszłość. Nasz KRS: 0000085533

W 2016 r. zebraliśmy z tego tytułu 6.505,30 zł.

Dziękujemy z serca za dotychczasową współpracę w każdym wspólnym przedsięwzięciu. Nasza wdzięczność jest tym większa, że każda ofiarowana przez Was złotówka pomnaża wspólny dorobek naszej Małej Ojczyzny. Dla Zarządu Głównego TPZŁ to także wyzwanie, by nie zawieść Waszego zaufania i sprostać ciągle to nowym potrzebom służącym naszej Ziemi.

NASZEJ ZIEMI.