s-wyszynski-cytat

Towarzystwo z medalem PRO PATRIA. DLA OJCZYZNY

20170919 134305 001Niedziela, 17 września 2017 roku w tradycyjnej Godzinie Miłosierdzia zgromadziła w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży Sybiraków i ich rodziny. Obecne były poczty sztandarowe Związku Sybiraków, Miasta Łomży, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i szkół.

20170917 190952Przybyli przedstawiciele władz. W 78 rocznicę napaści ZSRR na Polskę, w Międzynarodowym Dniu Sybiraka, uroczystemu nabożeństwu w intencji uczestników masowych deportacji przewodniczył kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, kapelan Sybiraków, ks. prałat dr Jerzy Abramowicz. W homilii mówił m.in.: -Można zbierać owoce nienawiści, które zamknięte zostały we łzach, w tęsknocie wywiezionych, czy też tam pozostałych na zawsze. Ta ziemia stała się dla nich ojczyzną, miejscem oczekiwania na zmartwychwstanie. Ale zawsze, gdziekolwiek byli Sybiracy, tam zawsze pozostawała nadzieja, nadzieja perspektywiczna,jak pisał wieszcz - „ona zawsze była w naszym sercu”. I stąd to serce stało się bogate, chociaż podobne do serca Jezusowego, gniecionego cierniem, to zawsze to serce tętniło życiem, bo tam była miłość. Miłość do tej ziemi, w której przyszliśmy na świat, do tej ziemi – jak często nam mówił o Polsce Jan Paweł II - tęsknimy jak pod strzechę każdego polskiego domu, jak do ławy szkolnej, ponieważ tam dotykaliśmy serca, kiedy niektórzy mówili o miłości do jedynego domu, jedynej matki, której na imię Polska (…) Sprawiedliwość nie znaczy, że mamy zacisnąć wobec naszych winowajców pięści i czynić tak, jak oni to czynią, ale stanąć w prawdzie (…) Miłość w prawdzie, sprawiedliwość w prawdzie, to mówienie o tym, kim jestem, że mam swój honor, że mam kręgosłup nie połamany, zdrowy, mam zasady moralne. Taki jest nasz polski dom, taki był i taki pragniemy nadal tworzyć. A Sybiracy są tego znakiem, tego świadkami. Jak bardzo jest ważne, gdy zasady moralne zawsze stoją na pierwszym miejscu (…) Jeżeli jesteśmy synami wolności, to nikt nas nie może zniewolić i nikt nas nie może złamać (…) DPP 020Po nabożeństwie krótki program artystyczny o patriotycznym zabarwieniu zaprezentowali tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5. Następnie gości powitała prezes łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków, dr Danuta Pieńkowska-Wolfart. Powiedziała też m.in. :- Dziś, po latach mamy wielki dług wdzięczności wobec naszych matek – Sybiraczek. To one na zesłaniu heroicznie walczyły o przetrwanie swoich dzieci i rodzin, często płacąc za to swoim życiem. To one, nasze matki uczyły nas mowy polskiej i historii naszego narodu, uczyły nas wiary w Boga i modlitwy. Dlatego też łomżyńscy Sybiracy i Sybiracy z kół terenowych uczestniczyli w zbiórce funduszy na budowę pomnika Matki – Sybiraczki, który w przyszłym roku powstanie obok Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. 16 lutego bieżącego roku uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia pomnika Pamięci Ofiar Sybiru w Podgórzu, który stanął w miejscu, skąd 10 lutego 1940 roku wywieziono 150 osób wgłąb Związku Radzieckiego. Jest on kolejnym symbolem pamięci o niewinnych ofiarach zesłania (…) Sekretarz Oddziału Związku Sybiraków, Nina Żyłko odczytała wiersz o tych najtrudniejszych doświadczeniach na nieludzkiej ziemi. Prowadzący uroczystość Tadeusz Babiel poinformował, że na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej medal „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Aktu dekoracji Sztandaru Towarzystwa medalem dokonał wojewoda podlaski, Bogdan Paszkowski.DPP 018 kopia 001 W obszernym uzasadnieniu wniosku czytamy m.in.: „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej od blisko 60 lat kultywuje i popularyzuje dziedzictwo narodowe oraz historie i tradycje. W oddziałach odbywają się spotkania z Sybirakami. W wydawnictwach Towarzystwa wiele miejsca zajmują wspomnienia Sybiraków, wywiady z nimi, prezentowane są ich wiersze. Towarzystwo wydało książki napisane przez Sybiraków, m.in. przez Stefanię Sokołowską-Satanowską i Feliksa Babiela (…) Towarzystwo gromadzi materiały związane z Golgotą Wschodu w ramach akcji „Kufer wspomnień” oraz zbioru „Żyli wśród nas” (…) Ponad 30 osób zostało wyróżnionych Złotymi i Srebrnymi Honorowymi Odznakami Związku Sybiraków. DPP 096Zarówno wojewoda Bogdan Paszkowski, jak i posłowie Bernadeta Krynicka oraz Lech Antoni Kołakowski i starosta łomżyński Elżbieta Parzych z głęboką wdzięcznością odnosili się w swoich wystąpieniach do Sybiraków, podkreślając ich umiłowanie Ojczyzny i najtrudniejszą próbę życia, której, niestety, wielu nie przeżyło. Pozostali na zawsze na obcej ziemi. Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki odczytał list okolicznościowy od Prezydenta Miasta, który dziękując Sybirakom za patriotyczną postawę, zapewniał ich też o stałej trosce i pamięci. Uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Golgoty Wschodu, gdzie delegacje parlamentu, Sybiraków, władz wojewódzkich i miejskich, wojska i kombatantów, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i szkół złożyły wiązanki kwiatów. Poseł Lech Antoni Kołakowski zapalił znicz przepasany biało-czerwoną szarfą.

SALONIK WYDAWNICZY

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
ul. Sienkiewicza 8

Zapraszamy
codziennie od 8.00-15.00

JEDYNA W REGIONIE BAZA WYDAWNICTW O ŁOMŻY
I ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

1procencik

Dziękujemy Wszystkim,
którzy przekazali w swoim rocznym zeznaniu podatkowym swój jeden procent na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Free business joomla templates